Przebudowa ulicy Lwowskiej

Coś budują? Coś wyburzają? Masz jakieś własne pomysły (nawet futurystyczne)? Tutaj jest miejsce dla ciebie

drogfan
Prytan
Posty: 142
Rejestracja: 04-11-2014, 09:38

Re: Przebudowa ulicy Lwowskiej

Post autor: drogfan »

wlasnie przez te procedury wszystko sie niemilosiernie wydluza, jak w korkowie chocby wylot na polnoc


dymny
Obywatel
Posty: 64
Rejestracja: 29-08-2017, 16:32

Re: Przebudowa ulicy Lwowskiej

Post autor: dymny »

drogfan pisze:wlasnie przez te procedury wszystko sie niemilosiernie wydluza, jak w korkowie chocby wylot na polnoc
Niestety. Z drugiej strony ze strony z urzędu miasta i mediów idzie błędny i infantylny przekaz. Brak uszczegółowienia informacji i wytłumaczenia sytuacji.
Później w mediach (katolickich na dodatek) pojawiają się teksty sugerujące jakąś nieudolność:
Mimo, że pozwolenie wojewody małopolskiego na rozpoczęcie prac już jest, budowlańcy nie mogą jeszcze wejść w teren. Powód – urzędnicy nie zakończyli formalności związanych z wykupami gruntów. Niektóre zabudowania będą zburzone.


Pisałem już o tym wcześniej - to nie jest przebudowa (nawet w tytule wątku jest błąd), a rozbudowa czyli poszerzamy istniejący pas drogowy - wchodzimy w działki prywatne i pozbawiamy własności ich dotychczasowych właścicieli.
Chyba każdy z nas chciałby, aby wydanie decyzji na przejecie naszej nieruchomości, wypłata odszkodowań i wysiedlenie trwało jakiś rozsądny czas, a nie np. 2 tygodnie.


drogfan
Prytan
Posty: 142
Rejestracja: 04-11-2014, 09:38

Re: Przebudowa ulicy Lwowskiej

Post autor: drogfan »

czas leci sezon mija a nic sie nie dzieje, np w Warszawie to znowu Innogy czyli energetycy robia co chca, panstwo w panstwie, taki klimat zly


tryhp3
Obywatel
Posty: 49
Rejestracja: 19-01-2017, 22:38

Re: Przebudowa ulicy Lwowskiej

Post autor: tryhp3 »

Na Lwowskiej akurat robota idzie pełną parą.


pchelek89
Obywatel
Posty: 5
Rejestracja: 25-09-2016, 12:44

Re: Przebudowa ulicy Lwowskiej

Post autor: pchelek89 »

Czy ma ktoś może plany przebudowy Lwowskiej? Czy prawdą jest, że na odcinku od ronda do szpitala planowane sa dwie sygnalizacje świetlne (jedne na wysokości zajazdu "Pod dębem" a drugie przy szpitalu?


BARIZEH
Obywatel
Posty: 65
Rejestracja: 29-01-2013, 21:10
Lokalizacja: Tarnów

Re: Przebudowa ulicy Lwowskiej

Post autor: BARIZEH »

Coś się ślimaczy ta przebudowa. Wczoraj piękna pogoda i żadnego pracownika. Przejeżdżałem tamtędy tydzień temu i wyglądało to dokładnie tak jak wczoraj. Ktoś wie dlaczego prace idą tak wolno?


tryhp3
Obywatel
Posty: 49
Rejestracja: 19-01-2017, 22:38

Re: Przebudowa ulicy Lwowskiej

Post autor: tryhp3 »

Ja tam codziennie jeżdżę i pracownicy raczej są. Może jakaś przerwa była.


6k6
Obywatel
Posty: 17
Rejestracja: 17-10-2017, 11:16

Re: Przebudowa ulicy Lwowskiej

Post autor: 6k6 »

W ubiegłym tygodniu nie było ani jednego pracownika, dzisiaj to samo. To już trzecia tak długa przerwa. Wiem, że trochę wody stało tu i ówdzie, ale bez przesady.


wejss
Rhetor
Posty: 1559
Rejestracja: 09-05-2011, 20:56

Re: Przebudowa ulicy Lwowskiej

Post autor: wejss »

No to już wiadomo dlaczego na Lwowskiej hula wiatr.

http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/ta ... -tarnowie/" onclick="window.open(this.href);return false;

Awatar użytkownika

opornik
Rhetor
Posty: 9518
Rejestracja: 24-08-2009, 09:38
Lokalizacja: Krzyż

Re: Remonty ulic w Tarnowie

Post autor: opornik »

kari pisze:
15-04-2019, 14:57
Czyli standard. Ktoś spodziewał się, że ta inwestycja przebiegnie bez problemów? Ja nie!.
Temat Lwowskiej zasługuje chyba na oddzielny wątek bo zaczyna się robić ciekawie. Na początek - wykonawcą jest Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Wysoka ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław.
Dzisiaj na BIP-e ZDiK-u pojawiła się informacja z otwarcia ofert na zadanie "Wykonanie dodatkowych robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap I”.
Najciekawsze są kwoty ofert i wykonawcy którzy je złożyli.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia: 4 670 205,22 zł brutto (w tym na zadanie nr 1 – 2 937 667,60 zł brutto, na zadanie nr 2 – 1 732 537,62 zł brutto).

- oferta nr 1 złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna, ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica,
zadanie nr 1: 3 047 043,85

- oferta nr 2 złożona przez wykonawcę: EUROVIA Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce (adres do korespondencji: EUROVIA Polska S.A. ul. Przemysłowa 7, 39-100 Ropczyce)
zadanie nr 1: 2 678 166,83
zadanie nr 2: 2 108 188,09

- oferta nr 3 złożona przez wykonawcę: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Wysoka ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław (adres do korespondencji: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., ul. Mostowa 14, 33-100 Tarnów);
zadanie nr 1: 3 820 186,35
zadanie nr 2: 2 801 383,09

Zobaczymy teraz co zrobi Zamawiający.
https://bip.malopolska.pl/zdik,a,170524 ... drogi.html
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku


Autor tematu
Mistyczny
Prytan
Posty: 289
Rejestracja: 15-05-2011, 17:12

Re: Przebudowa ulicy Lwowskiej

Post autor: Mistyczny »

Oczywiście mam nadzieję że zostanie wybrana Eurovia, po tym jak sprawnie zrobili Elektryczną powinni być w jakiś legalny sposób faworyzowani. Mógłbyś napisać z czego dokładniej się składają te zadania?

Awatar użytkownika

opornik
Rhetor
Posty: 9518
Rejestracja: 24-08-2009, 09:38
Lokalizacja: Krzyż

Re: Przebudowa ulicy Lwowskiej

Post autor: opornik »

Mistyczny pisze:
03-02-2020, 21:45
Oczywiście mam nadzieję że zostanie wybrana Eurovia, po tym jak sprawnie zrobili Elektryczną powinni być w jakiś legalny sposób faworyzowani. Mógłbyś napisać z czego dokładniej się składają te zadania?
Wszystkie dokumenty z postępowania przetargowego na https://bip.malopolska.pl/zdik,a,170524 ... drogi.html
I. Zadanie nr 1: obejmuje: wykonanie dodatkowych robót budowlanych w ramach zadania pn.
„Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap I” w branży
drogowej;
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dodatkowych robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap I” w branży drogowej w zakresie wskazanym w:
1 ) przedmiotowej umowie,
2 ) dokumentacji projektowej,
3 ) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
4 ) przedmiarach robót
opracowanych dla zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Lwowskiej od km 0+590 do km 1+555,99
w ciągu drogi krajowej nr 73 oraz rozbudowa i budowa dróg gminnych w mieście Tarnowie, gmina m. Tarnów, powiat m. Tarnów, woj. Małopolskie” przez Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. ul. Lipowa 5a Wysoka, 52-200 Wrocław, które określają zakres i sposób wykonania dodatkowych robót budowlanych objętych przedmiotem oferty złożonej przez Wykonawcę, a także robót budowlanych nie objętych zakresem zamówienia, a wykonywanych w ramach zamówienia podstawowego przez Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. na podstawie umowy nr ZDiK.IR.272.74.2016 z dnia 29.09.2016 r.
Inwestycja jest objęta decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej opatrzoną rygorem natychmiastowej wykonalności: znak WI-XI.7820.1.72.2018.MMa z dnia 23.05.2019 r.
2. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robót i usług określonych w umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, pierwszeństwo będą miały dokumenty określone zgodnie z kolejnością podaną w ust. 1, przy czym dokumenty te należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające.
3. Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres:
1) wykonanie dodatkowych robót budowlanych w ramach rozbudowy ulicy Lwowskiej, drogi krajowej
nr 73 – Etap I, na odcinku od km 0+590.00 do km 1+555.99 wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą.
Zakres robót obejmuje:
a) roboty ziemne, wykonanie warstw podłoża i nawierzchni oraz elementów ulic,
b) budowę odcinka drogi serwisowej,
c) budowę zatoki autobusowej,
d) budowę lewoskrętu w ciągu drogi krajowej,
e) wycinkę kolidujących z drogą drzew i humusowanie skarp,
f) wykonanie elementów docelowej organizacji ruchu.
2) pozostałe prace, które Wykonawca będzie zobowiązany wykonać, opracować i uzgodnić
z Zamawiającym:
a) uporządkowanie placu budowy,
b) projekt Technologii i Organizacji Robót,
c) plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentualnych dróg technologicznych,
d) projekt lokalizacji zaplecza budowy wraz z uzyskaniem zgody zarządzającego terenem,
e) program gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
f) dokumentacja fotograficzna dla wszystkich prowadzonych robót, a w szczególności dla robót zanikających,
g) geodezyjna dokumentacja powykonawcza oraz dokumenty potrzebne do zmiany w ewidencji gruntów. Dokumentację tą należy wykonać wspólnie z firmą Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.,
h) sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego,
i) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem i normami dokumentów, w tym decyzji administracyjnych, wymaganych przy tego typu robotach budowlanych,
j) uzyskanie wspólnie z firmą Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. pozytywnej opinii na skutek zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy oraz decyzji dopuszczenia do użytkowania.
II. Zadanie nr 2 obejmuje: wykonanie dodatkowych robót budowlanych w ramach zadania pn.
„Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap I” -
budowa zbiorników retencyjnych ( otwartego i rurowego);
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dodatkowych robót budowlanych dla zadania pn.
„Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap I” - budowa
zbiorników retencyjnych ( otwartego i rurowego) w zakresie wskazanym w:
1 ) przedmiotowej umowie,
2 ) dokumentacji projektowej,
3 ) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
4 ) przedmiarach robót
opracowanych dla zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Lwowskiej od km 0+590 do km 1+555,99
w ciągu drogi krajowej nr 73 oraz rozbudowa i budowa dróg gminnych w mieście Tarnowie, gmina m. Tarnów, powiat m. Tarnów, woj. Małopolskie” przez Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. ul. Lipowa 5a Wysoka, 52-200 Wrocław, które określają zakres i sposób wykonania dodatkowych robót budowlanych objętych przedmiotem oferty złożonej przez Wykonawcę, a także robót budowlanych nie objętych zakresem zamówienia, a wykonywanych w ramach zamówienia podstawowego przez Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. na podstawie umowy nr ZDiK.IR.272.74.2016 z dnia 29.09.2016 r.
Inwestycja jest objęta decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej opatrzoną rygorem natychmiastowej wykonalności: znak WI-XI.7820.1.72.2018.MMa z dnia 23.05.2019 r.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku


tryhp3
Obywatel
Posty: 49
Rejestracja: 19-01-2017, 22:38

Re: Przebudowa ulicy Lwowskiej

Post autor: tryhp3 »

Obudzili się już po zimie. Aktualnie koparki tam manewrują.


GregTrN
Prytan
Posty: 267
Rejestracja: 11-06-2010, 20:20
Lokalizacja: Tarnów

Re: Przebudowa ulicy Lwowskiej

Post autor: GregTrN »

No i umowa ze Strabagiem rozwiązana. Kolejna poważna obsuwa tej inwestyc. Biorąc pod uwagę stan epidemiczny, rekordowy czas remontu wiaduktu na Krakowskiej jest zagrożony. Swoją drogą kolejne problemy ze Strabagiem. Nie chciałbym już aby ta firma zajmowała się jakąkolwiek inwestycją w Tarnowie.


ODPOWIEDZ